U kunt HK Civiel Adviesbureau bereiken via:

Telefoon: 078-7470001
Mail: info@hk-civieladviesbureau.nl

Adresgegevens:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht

Onderzoek en advies

Om tot een realistisch resultaat te komen is onderstaande nodig. HK Civiel Adviesbureau adviseert en voert onderzoek uit op het gebied van:

 • Visievorming: inrichtingsplannen, haalbaarheidstudies;
 • Financieel-economische ondersteuning: bijdragen in grondexploitatie, SKK-ramingen, risicoanalyses, Subsidiemogelijkheden, etc;
 • Projectadvisering: riolering, waterhuishouding, geotechniek, verkeers- en omgevingsmanagement;
 • Schrijven van EMVI-plannen;
 • Leefstijlgerichte ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte.
Wij kunnen u adviseren op het gebied van:
 • Milieu
 • Riolering
 • Waterbeheer
 • Geohydrologie
 • Planologie
 • Trillingen
 • Grondmechanica
Geodesie
 • Bouwmeten
 • Landmeten