U kunt HK Civiel Adviesbureau bereiken via:

Telefoon: 078-7470001
Mail: info@hk-civieladviesbureau.nl

Adresgegevens:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht

Herinrichting (klimaatbestendig) De Eem en De Zaan in opdracht van Gemeente Woerden

Voor dit project heeft HK Civiel Adviesbureau de complete engineering van ontwerp SO, VO, DO en bestek verzorgd, alsook het verzorgen van toezicht en directievoering voor de gemeente Woerden. De werkzaamheden in De Eem en De Zaan bestonden o.a. uit het vervangen van een gemengd rioolstelsel voor een gescheiden stelsel met infiltratieriool, het vervangen van kabels en leidingen, het opnieuw klimaatbestendig inrichten van de straten en het vervangen van openbaar groen.

Het ontwerp is in het kader van klimaatbestendigheid opgesteld. Dit is in nauwe samenspraak met de bewoners, in het kader van burgerparticipatie, tot stand gekomen. Zo zijn de traditionele kolken vervangen door infiltratiekolken, woningen afgekoppeld van het gemengd rioolstelsel en daar waar mogelijk zijn er wadi’s aangelegd om het regenwater zo veel als mogelijk te infiltreren in de ondergrond.

Download definitief ontwerp De Eem hier.
Download definitief ontwerp De Zaan hier.

De Eem en De Zaan
De Eem en De Zaan
De Eem en De Zaan